Ανακοίνωση σχετικά με αλλαγές στις χρεώσεις υπηρεσιών: multi sim / τέλος επανασύνδεσης / μηνιαίων λογαριασμών

Δημοσιεύτηκε στις: 11/02/2022

Η Epic ανακοινώνει τα πιο κάτω, ως η υποχρέωσή της με βάση το Άρθρο 69 του Νόμου 112(Ι)/2004.

Oι πιο κάτω χρεώσεις υπηρεσιών συνδρομητικών συμβολαίων τροποποιούνται ως ακολούθως:

Υπηρεσία Χρέωση Νέα Χρέωση Ημέρα Εφαρμογής
Μηνιαίο πάγιο της Υπηρεσίας Multi SIM €1.99 €2.49 16η Μαρτίου 2022
Τέλος Επανασύνδεσης μετά από φραγή εξερχόμενων κλήσεων (για συνδρομητικών πλάνων κινητής) €3.99 €4.99 1η Απριλίου 2022
Πληρωμές μηνιαίων λογαριασμών που γίνονται στα ταμεία ή τηλεφωνικώς στο 136 €0.99 €1.49 1η Απριλίου 2022

Σημειώσεις:

(1)   Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 19%

(2)   Τα νέα τέλη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της epic, www.epic.com.cy από την Ημέρα Εφαρμογής τους.

(3)    Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής δεν αποδέχεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δικαιούται να τερματίσει τη Συμφωνία, χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις (με εξαίρεση τυχόν εναπομείνασες δόσεις για αγορά τερματικού εξοπλισμού, οι οποίες, σε περίπτωση τερματισμού, καθίστανται άμεσα πληρωτέες), εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, με γραπτή ειδοποίηση προς την epic στην οποία να αναφέρει ότι ο λόγος του τερματισμού είναι η μη αποδοχή των τροποποιήσεων.

 

 

Αποδεχόμαστε
Ασφαλείς αγορές με

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- στο σπίτι σου ή στο γραφείο -