Νομικά Θέματα

 

Υπόδειγμα προσφοράς διασύνδεσης

Το παρόν Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης εκδίδεται δυνάμει της Απόφασης 29/2006 του ΓΕΡΗΤ και αφορά την υποχρέωση της Epic για παροχή τερματισμού φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό της σε Παροχείς Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (“Παροχείς”).

Το έγγραφο αυτό αποτελεί αναφορά για Παροχείς που επιθυμούν να συνάψουν διασύνδεση με την Epic για τον τερματισμό κλήσεων στο δίκτυό της, ώστε να έχουν μία γενική εικόνα, αλλά και για να κατανοήσουν το είδος της συμφωνίας που πιθανόν να χρειαστεί να συνάψουν. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προσφορά προς αποδοχή.

Συμφωνία Διασύνδεσης epic - Γενικό Μέρος

Για Κινητή Τηλεφωνία:

Μέρος 1 - Υπηρεσίες Διασύνδεσης

Μέρος 2 - Τέλη Υπηρεσιών

Μέρος 3 - Κόμβοι Διασύνδεσης - Κινητό δίκτυο

Μέρος 4 - Τεχνικές πρότυπα και μεθόδοι διασύνδεσης

Μέρος 5 - Διαδικασίες Εγκατάστασης Και Ελέγχου Διασύνδεσης

Μέρος 6 - Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης

Μέρος 7 - Διαδικασίες Παροχής Διασύνδεσης

Μέρος 8 - Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Μέρος 9 - Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών

Μέρος 10 - Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης

Μέρος 11 - Έντυπα

Για Σταθερή Τηλεφωνία:

Μέρος 1 - Υπηρεσίες Διασύνδεσης

Μέρος 2 - Τέλη Υπηρεσιών

Μέρος 3 - Κόμβοι Διασύνδεσης - Κινητό δίκτυο

Μέρος 4 - Τεχνικές πρότυπα και μεθόδοι διασύνδεσης

Μέρος 5 - Διαδικασίες Εγκατάστασης Και Ελέγχου Διασύνδεσης

Μέρος 6 - Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης

Μέρος 7 - Διαδικασίες Παροχής Διασύνδεσης

Μέρος 8 - Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Μέρος 9 - Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών

Μέρος 10 - Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης

Μέρος 11 - Έντυπα

 

Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Οπτικής Ίνας
Η Epic Ltd προσφέρει χονδρικά προϊόντα ευρυζωνικής πρόσβασης στο ιδιόκτητο FTTH δίκτυο της. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο wholesale@epic.com.cy