Αναβαθμίσεις στην υπηρεσία Broadband Homebox

Δημοσιεύτηκε στις: 28/09/2021

H Epic ανακοινώνει τα πιο κάτω ως η υποχρέωσή της με βάση το Άρθρο 69 του Νόμου 112(Ι)/2004.   

Aπό 1η Οκτωβρίου 2021,

  • Τα  πλάνα Broadband Homebox 20 και Broadband Homebox 60 μετονομάζονται σε Broadband Homebox 1 και Broadband Homebox 2 αντίστοιχα.
  • Ο συμπεριλαμβανόμενος όγκος δεδομένων του πλάνου Broadband Homebox 2 αυξάνεται από 350 GB σε 500 GB.
  • Η μειωμένη ταχύτητα χρήσης μετά την κατανάλωση του συμπεριλαμβανόμενου όγκου, όπως ρυθμίζεται από την Πολιτική Ορθής Χρήσης της υπηρεσίας αυξάνεται από 512kbps σε 2Mbps

Από 1η Οκτωβρίου 2021 οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της υπηρεσίας Broadband Homebox θα τροποποιηθούν ως ακολούθως, για όλους τους συνδρομητές της συγκεκριμένης υπηρεσίας της Epic:

α. Η φράση «συμπεριλαμβανόμενου όγκου δεδομένων (350GB):» στον όρο 4 θα διαγραφεί και θα αντικατασταθεί με την φράση  «συμπεριλαμβανόμενου όγκου δεδομένων που αναλογούν στο κάθε πλάνο, Broadband Homebox 1 (350 GB) και Broadband Homebox 2 (500 GB):»

β. Η φράση «μειωμένη ταχύτητα μέχρι 512kbps» στον όρο 4α θα διαγραφεί και θα αντικατασταθεί με την φράση «μειωμένη ταχύτητα 2Mbps.»

Οι συνδρομητές της υπηρεσίας θα επωφεληθούν τις προαναφερθέντες αναβαθμίσεις χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση διατηρώντας το μηνιαίο πάγιο όπως αναφέρεται στο συνδρομητικό τους συμβόλαιο.

Σημειώσεις: 

1. Οι τροποποιήσεις θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Epic www.epic.com.cy από την ημέρα εφαρμογής τους.

2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής δεν αποδέχεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δικαιούται να τερματίσει τη Συμφωνία, χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις (με εξαίρεση τις οποίες εναπομείναντες δόσεις για αγορά τερματικού εξοπλισμού που σε περίπτωση τερματισμού είναι άμεσα πληρωτέες), εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από τις 15 Οκτωβρίου 2021, με γραπτή ειδοποίηση προς την Epic στην οποία να αναφέρει ότι ο λόγος του τερματισμού είναι η μη αποδοχή των τροποποιήσεων.

3. Για ολοκληρωμένους όρους και προϋποθέσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.epic.com.cy και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Epic στο 136.

 

Αποδεχόμαστε
Ασφαλείς αγορές με

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- στο σπίτι σου ή στο γραφείο -