Ανακοίνωση - Αναθεωρημένες χρεώσεις διεθνών κλήσεων κινητής τηλεφωνίας

Δημοσιεύτηκε στις: 13/04/2022

Η Epic ανακοινώνει τα πιο κάτω, ως η υποχρέωσή της με βάση το Άρθρο 69 του Νόμου 112(Ι)/2004.

Από 15 Μαΐου 2022 (“Ημέρα Εφαρμογής”), αναθεωρούνται οι χρεώσεις διεθνών κλήσεων που αφορούν τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας καθώς επίσης και η χρέωση γραπτών μηνυμάτων (προς όλα τα Διεθνή Δίκτυα), για όλους τους συνδρομητικούς πελάτες της Εpic (ιδιώτες και επαγγελματίες). Οι ισχύουσες χρεώσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.epic.com.cy/el/page/rJRbz4TT/mobile-international-rates

Πατήστε εδώ για να δείτε τις επερχόμενες αναθεωρημένες χρεώσεις διεθνών κλήσεων.

Σημειώσεις:

(1) Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 19%.

(2) Τα νέα τέλη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της epic, www.epic.com.cy από την Ημέρα Εφαρμογής τους.

(3) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής δεν αποδέχεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δικαιούται να τερματίσει τη Συμφωνία, χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις (με εξαίρεση τυχόν εναπομείνασες δόσεις για αγορά τερματικού εξοπλισμού, οι οποίες, σε περίπτωση τερματισμού, καθίστανται άμεσα πληρωτέες), εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, με γραπτή ειδοποίηση προς την epic στην οποία να αναφέρει ότι ο λόγος του τερματισμού είναι η μη αποδοχή των τροποποιήσεων.

Αποδεχόμαστε
Ασφαλείς αγορές με

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- στο σπίτι σου ή στο γραφείο -