Ανακοίνωση σχετικά με αλλαγές στις χρεώσεις υπηρεσιών

Δημοσιεύτηκε στις: 14/10/2022

Η Epic ανακοινώνει τα πιο κάτω, ως η υποχρέωσή της με βάση την σχετική νομοθεσία.

1.   Oι πιο κάτω χρεώσεις υπηρεσιών συνδρομητικών συμβολαίων θα τροποποιηθούν ως ακολούθως, από την Ημέρα Εφαρμογής που αναφέρεται στην τελευταία στήλη:

Υπηρεσία Υφιστάμενη Χρέωση Νέα Χρέωση Ημέρα Εφαρμογής
Πληρωμές μηνιαίων λογαριασμών στα ταμεία ή τηλεφωνικώς στο 136 €1.49 €1.99 15 Νοεμβρίου 2022
Τέλος Επανασύνδεσης μετά από αναστολή γραμμής συνδρομητικού πλάνου κινητής €10.99 €14.99 15 Νοεμβρίου 2022
Τέλος Επανασύνδεσης μετά από αναστολή υπηρεσιών Internet & Telephony και Epic Fiber €0.00 €4.99 15 Νοεμβρίου 2022
Μηνιαία χρέωση πλάνου Simple €3.29 €3.49 1 Δεκεμβρίου 2022

 

2.   Την 1η Δεκεμβρίου 2022, η Epic θα μεταφέρει όλους τους συνδρομητές πλάνων Broadband in a Box Medium (“BiB Medium”) και Broadband in a Box Large (“BiB Large”), τα οποία δεν είναι εμπορικά διαθέσιμα, στο πλάνο Mobile Broadband 100GB. Με την μεταφορά, οι συνδρομητές θα απολαμβάνουν αυτόματα μεγαλύτερες ταχύτητες και περισσότερο όγκο χρήσης με αντίστοιχη αύξηση του μηνιαίου τους παγίου κατά €4.99. Οι συνδρομητές δεν απαιτείται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια από τη μεριά τους για την υλοποίηση της μεταφοράς καθότι η αναβάθμιση θα υλοποιηθεί μέσω της δικτυακής υποδομής της Epic.

                                                                                                     

ΑΠΟ:       ΣΕ:          
Πλάνο Ταχύτητα Download Ταχύτητα Upload Όγκος δεδομένων Πολιτικής Ορθής Χρήσης Πλάνο Ταχύτητα Download Ταχύτητα Upload Όγκος δεδομένων Πολιτικής Ορθής Χρήσης Αύξηση στο Μηνιαίο Πάγιο Νέο Μηνιαίο Πάγιο
BiB Medium 12Mbps 2Mbps 40GB Mobile Broadband 100GB 40Mbps 10Mbps 100GB +4.99€ €33.99
BiB Large 20Mbps 4Mbps 60GB Mobile Broadband 100GB 40Mbps 10Mbps 100GB +4.99€ €39.99

Σημειώσεις:

(1)          Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 19%

(2)          Τα νέα τέλη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της epic, www.epic.com.cy από την Ημέρα Εφαρμογής τους.

(3)          Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής δεν αποδέχεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δικαιούται να τερματίσει τη Συμφωνία, χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις (με εξαίρεση τυχόν εναπομείνασες δόσεις για αγορά τερματικού εξοπλισμού, οι οποίες, σε περίπτωση τερματισμού, καθίστανται άμεσα πληρωτέες), εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από τις 15 Οκτωβρίου 2022, με γραπτή ειδοποίηση προς την epic στην οποία να αναφέρει ότι ο λόγος του τερματισμού είναι η μη αποδοχή των τροποποιήσεων.

(4)          Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.epic.com.cy ή/και να καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Epic στο 136.

Αποδεχόμαστε
Ασφαλείς αγορές με

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- στο σπίτι σου ή στο γραφείο -