Ανακοίνωση - Αφαίρεση καναλιού CBS Reality.

Δημοσιεύτηκε στις: 17/01/2024

 H Epic ανακοινώνει τα πιο κάτω ως η υποχρέωσή της με βάση την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Από την 31η Δεκεμβρίου 2023, το κανάλι CBS Reality, θέση 404 στο πλάνο Υπηρεσίας TV, έχει σταματήσει τη μετάδοσή του στην Κύπρο.

Σημειώσεις:

1.       Το πλάνο σας που είναι ενεργοποιημένο κατά την παρούσα, θα παραμείνει ενεργοποιημένο.

2.       Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε την πιο πάνω τροποποίηση, δικαιούστε να τερματίσετε την Συμφωνία για το πλάνο σας, χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης για αυτή την αλλαγή, με γραπτή ειδοποίηση προς την Epic, στην οποία αναφέρει ότι ο λόγος τερματισμού είναι η μη αποδοχή της τροποποίησης.

3.       Για ολοκληρωμένους όρους και προϋποθέσεις μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Epic www.epic.com.cy ή να καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης της Epic στο 136.

Αποδεχόμαστε
Ασφαλείς αγορές με

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- στο σπίτι σου ή στο γραφείο -