Ανακοίνωση σχετικά με αλλαγές σε χρεώσεις υπηρεσιών

Δημοσιεύτηκε στις: 13/12/2022

Η Epic ανακοινώνει τα πιο κάτω, ως η υποχρέωσή της με βάση την σχετική νομοθεσία.

Από την 01/02/2023 (“Ημέρα Εφαρμογής”):

1. Όλες οι καθυστερημένες πληρωμές τιμολογίων (εκτός από τις πληρωμές τιμολογίων μέσω Τραπεζικής Εντολής) που διευθετούνται μετά την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του τιμολογίου θα υπόκεινται σε χρέωση €0.99. Η χρέωση θα γίνεται ανά συμβόλαιο.

2. Μηνιαίο πάγιο της Υπηρεσίας Multi SIM θα τροποποιηθεί από €2.49 σε €2.99

Σημειώσεις:

(1) Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 19%.

(2) Τα νέα τέλη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της epic (www.epic.com.cy)  από την Ημέρα Εφαρμογής τους.

(3) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής δεν αποδέχεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δικαιούται να τερματίσει τη Συμφωνία, χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις (με εξαίρεση τυχόν εναπομείνασες δόσεις για αγορά τερματικού εξοπλισμού, οι οποίες, σε περίπτωση τερματισμού, καθίστανται άμεσα πληρωτέες), εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, με γραπτή ειδοποίηση προς την epic στην οποία να αναφέρει ότι ο λόγος του τερματισμού είναι η μη αποδοχή των τροποποιήσεων.

(4) Για ολοκληρωμένους όρους και προϋποθέσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.epic.com.cy και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Epic στο 136.

Αποδεχόμαστε
Ασφαλείς αγορές με

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- στο σπίτι σου ή στο γραφείο -