Ανακοίνωση - Τροποποίηση τέλους υποβάθμισης για προγράμματα κινητής τηλεφωνίας

Δημοσιεύτηκε στις: 16/11/2022

Η Epic ανακοινώνει τα πιο κάτω, ως η υποχρέωσή της με βάση το Άρθρο 69 του Νόμου 112(Ι)/2004.

Oι πιο κάτω χρεώσεις υπηρεσιών συνδρομητικών συμβολαίων τροποποιούνται ως ακολούθως:

Υπηρεσία Χρέωση Νέα Χρέωση Ημέρα Εφαρμογής
Αλλαγή πλάνου κινητής σε άλλο πλάνο (υποβάθμιση) €9.99 €19.99 1 Ιανουαρίου 2023

Σημειώσεις:

(1)   Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 19%

(2)   Τα νέα τέλη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της epic, www.epic.com.cy από την Ημέρα Εφαρμογής τους.

(3)    Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής δεν αποδέχεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δικαιούται να τερματίσει τη Συμφωνία, χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις (με εξαίρεση τυχόν εναπομείνασες δόσεις για αγορά τερματικού εξοπλισμού, οι οποίες, σε περίπτωση τερματισμού, καθίστανται άμεσα πληρωτέες), εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, με γραπτή ειδοποίηση προς την epic στην οποία να αναφέρει ότι ο λόγος του τερματισμού είναι η μη αποδοχή των τροποποιήσεων.

Αποδεχόμαστε
Ασφαλείς αγορές με

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- στο σπίτι σου ή στο γραφείο -