Αναβάθμιση Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Δημοσιεύτηκε στις: Wed Feb 12 2020 07:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)

H epic θα προχωρήσει σε αναβάθμιση των Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η αναβάθμιση θα ξεκινήσει από τις 2 Απριλίου 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2020.

Έτσι, όλοι οι συνδρομητές Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών, ιδιώτες και επιχειρήσεις, θα απολαμβάνουν, μέχρι και διπλάσιες ταχύτητες διαδικτύου, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια ενεργοποίησης ή ρύθμισης του εξοπλισμού από μέρους τους. Η όλη διαδικασία αναβάθμισης θα πραγματοποιηθεί μέσω των υποδομών της epic.

Οι συνδρομητές των υφιστάμενων πλάνων Internet & Telephony και Internet θα μεταφερθούν αυτόματα σε πλάνα μεγαλύτερων ταχυτήτων, σύμφωνα με τα Νέα Μηνιαία Τέλη που αναφέρονται στον πίνακα κατωτέρω.

Οικιακά Πλάνα:

Υφιστάμενο Πλάνο Νέο Πλάνο Νέα Μηνιαία Τέλη Νέα Μηνιαία Τέλη
Triple Play
Internet & Telephony 3Mbps
Internet & Telephony 4Mbps
Internet & Telephony 5Mbps
Internet & Telephony 6Mbps
Internet & Telephony 10Mbps € 28,99 € 24,99
Internet & Telephony 8Mbps
Internet & Telephony 10Mbps
Internet & Telephony 12Mbps
Internet & Telephony 20Mbps € 38,99 € 31,99
Internet & Telephony 16Mbps
Internet & Telephony 20Mbps
Internet & Telephony 25Mbps
Internet & Telephony 30Mbps € 45,99 € 35,99
Internet & Telephony 30Mbps Internet & Telephony 50Mbps € 49,99 € 39,99
Internet & Telephony 50Mbps Internet & Telephony 80Mbps € 56,99 € 44,99

Επιχειρηματικά Πλάνα:

Υφιστάμενο Πλάνο Νέο Πλάνο Νέα Μηνιαία Τέλη
Internet 8Mbps
Internet 10Mbps
Internet 20Mbps € 49,00
Internet 20Mbps
Internet 30Mbps
Internet 50Mbps €70,00

Σημειώσεις:

1. Στα πιο πάνω τέλη συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 19%.

2. Σε περίπτωση που το υφιστάμενο πλάνο συνδρομητή δεν συμπεριλαμβάνεται στον πιο πάνω πίνακα, τότε, εάν είναι τεχνικά εφικτό, θα αναβαθμιστεί αυτόματα στην αμέσως επόμενη ταχύτητα από αυτήν του υφιστάμενου πλάνου με το ανάλογο μηνιαίο πάγιο.

3. Σε περίπτωση που η αναβάθμιση της ταχύτητας στο νέο πλάνο ως αυτό αναφέρεται πιο πάνω, δεν καθίσταται εφικτή, για τεχνικούς λόγους, το πλάνο των συνδρομητών αυτών θα αναβαθμιστεί στο αμέσως προηγούμενο πλάνο, με το ανάλογο μηνιαίο πάγιο.

4. Από την αναβάθμιση εξαιρούνται οι πελάτες με υπηρεσία Internet & Telephony 100Mbps.

5. Πελάτες οι οποίοι θα προβούν σε αλλαγή πλάνου, ή/και αλλαγή διεύθυνσης, ή/και άλλη τροποποίηση του υφιστάμενου τους πλάνου από 12 Φεβρουαρίου 2020 έως την ημερομηνία έναρξης της αναβάθμισης, αυτομάτως εξαιρούνται από την αναβάθμιση.

6. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τις πιο πάνω τροποποιήσεις παρακαλούμε σημειώστε ότι έχετε το δικαίωμα, συμφώνως του άρθρου 69 του Ν.112(Ι)/2004, να τερματίσετε το συνδρομητικό σας συμβόλαιο χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις, μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, με γραπτή ειδοποίηση προς την epic στην οποία να αναφέρετε ότι ο λόγος τερματισμού είναι η μη αποδοχή των πιο πάνω τροποποιήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της epic στο 136. 

Αποδεχόμαστε
Ασφαλείς αγορές με

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- στο σπίτι σου ή στο γραφείο -