Αντικατάσταση Υποδομής Σταθερού Δικτύου

Δημοσιεύτηκε στις: 03/11/2022

Ενημερώνουμε τους συνδρομητές μας ότι σε διάφορες περιοχές γίνεται αναβάθμιση του δικτύου παροχής υπηρεσιών Internet και Τηλεφωνίας, όπου θα αντικατασταθεί η υφιστάμενη χάλκινη υποδομή με οπτικές ίνες.  

Το έργο αναβάθμισης αρχίζει τον Νοέμβριο του 2022 και θα είναι σε εξέλιξη τα επόμενα χρόνια.  

Μέσω του δικτύου οπτικών ινών, επιτυγχάνεται η κάλυψη των υψηλών σημερινών αναγκών με απίστευτα γρήγορες ταχύτητες και ταυτόχρονα διασφαλίζεται η σταθερότητα και η ποιότητα της τεχνολογίας με απευθείας σύνδεση των οπτικών ινών στο υποστατικό.   

Για σκοπούς αναβάθμισης, η Epic θα επικοινωνήσει με όσους συνδρομητές επηρεάζονται για να τους ενημερώσει για το αναβαθμισμένο πλάνο και να διευθετηθεί επίσκεψη από τεχνικό συνεργείο της Epic που θα διενεργήσει τις απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της οπτικής ίνας και του σχετικού εξοπλισμού στα υποστατικά.   

Μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης στις επηρεαζόμενες περιοχές, οι υφιστάμενες υπηρεσίες μέσω του χάλκινου δικτύου δεν θα υποστηρίζονται.  

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής δεν αποδέχεται την αναβάθμιση, δικαιούται να τερματίσει τις υπηρεσίες Internet και Τηλεφωνίας, χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις (με εξαίρεση τυχόν εναπομείνασες δόσεις ή /και τέλη μη επιστροφής εξοπλισμού, οι οποίες, σε περίπτωση τερματισμού, καθίστανται άμεσα πληρωτέες), εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την σχετική ενημέρωση, με γραπτή ειδοποίηση προς την Epic στην οποία να αναφέρει ότι ο λόγος του τερματισμού είναι η μη αποδοχή της αναβάθμισης.

Αποδεχόμαστε
Ασφαλείς αγορές με

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- στο σπίτι σου ή στο γραφείο -