Ανακοίνωση - Αναθεωρημένες χρεώσεις εκτός πλάνου

Δημοσιεύτηκε στις: 13/04/2022

Η Epic ανακοινώνει τα πιο κάτω, ως η υποχρέωσή της με βάση το Άρθρο 69 του Νόμου 112(Ι)/2004.

Από 15η Μαΐου 2022 οι χρεώσεις κλήσεων θα χρεώνονται ανά 60 δευτερόλεπτα και η χρέωση για τα γραπτά μηνύματα (SMS) προς όλους τους εθνικούς προορισμούς θα αλλάξει από €0,0207 σε €0,035/SMS για όλους τους συνδρομητές των πλάνων  κινητής της epic.

Σημειώσεις:

(1) Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 19%.

(2) Τα νέα τέλη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της epic, www.epic.com.cy από την Ημέρα Εφαρμογής τους.

(3) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής δεν αποδέχεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δικαιούται να τερματίσει τη Συμφωνία, χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις (με εξαίρεση τυχόν εναπομείνασες δόσεις για αγορά τερματικού εξοπλισμού, οι οποίες, σε περίπτωση τερματισμού, καθίστανται άμεσα πληρωτέες), εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, με γραπτή ειδοποίηση προς την epic στην οποία να αναφέρει ότι ο λόγος του τερματισμού είναι η μη αποδοχή των τροποποιήσεων.

Αποδεχόμαστε
Ασφαλείς αγορές με

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- στο σπίτι σου ή στο γραφείο -