Ανακοίνωση – Μεταφορά παλαιών Broadband in a Box πλάνων σε αναβαθμισμένο και υφιστάμενο πλάνο

Δημοσιεύτηκε στις: Wed Feb 05 2020 12:48:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)

Ανακοίνωση: Μεταφορά παλαιών Broadband in a Box πλάνων σε αναβαθμισμένο και υφιστάμενο πλάνο

Η epic ανακοινώνει στους συνδρομητές της τα ακόλουθα:

  • Από 1η Μαρτίου 2020, τα παρακάτω πλάνα συμβολαίου της epic Broadband in a Box θα καταργηθούν και δεν θα είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμα. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάσει τις υπηρεσίες προς τους Συνδρομητές μας, καθώς θα μεταφερθούν αυτόματα σε ένα από τα υφιστάμενα εμπορικά διαθέσιμα Broadband in a Box πλάνα.
  • Το Broadband in a Box πλάνο, στο οποίο θα μεταφερθούν οι συνδρομητές, θα παρέχει  τις ίδιες ή μεγαλύτερες ταχύτητες (download/upload), με το ίδιο μηνιαίο τέλος που πληρώνουν σήμερα.

Παλαιά Broadband in a Box πλάνα:

Πλάνα Μέγιστη ταχύτητα download/upload Μηνιαίο Πάγιο
Broadband in a Box                          - €29.90
3G Broadband in a Box 8Mbps/1Mbps €29.00
4G Broadband in a Box Large 16Mbps/4Mbps €35.00
4G Broadband in a Box XLarge 40Mbps/4Mbps €45.00

Υφιστάμενο Broadband in a Box πλάνο:

Πλάνο Μέγιστη ταχύτητα download/upload Πολιτική ορθής χρήσης
Broadband in a Box XLarge 40Mbps/6Mbps 80GB
  • Όσον αφορά το όριο της πολιτικής ορθής χρήσης για το πλάνο Broadband in a box XLarge στο οποίο θα μεταφερθούν οι συνδρομητές, αυτό θα μετατραπεί σε 80GB από 100GB. Όταν η συνολική χρήση δεδομένων σε ένα ημερολογιακό μήνα ξεπεράσει το όριο της Πολιτικής Ορθής Χρήσης (80GB), η epic διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει την ταχύτητα σύνδεσης (1Mbps download και 512Kbps upload).

 

  • Εκτός, όπου ρητά προνοείται διαφορετικά στην παρούσα ανακοίνωση, όλοι οι υπόλοιποι  όροι και προϋποθέσεις του συνδρομητικού συμβολαίου εξακολουθούν να υφίστανται και να είνα δεσμευτικοί.

 

  • Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής δεν αποδέχεται οποιαδήποτε προτιθέμενη τροποποίηση, δικαιούται να τερματίσει το συνδρομητικό του συμβόλαιο, χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις (με εξαίρεση τις όποιες εναπομείναντες δόσεις για αγορά τερματικού εξοπλισμού που σε περίπτωση τερματισμού καθίστανται άμεσα πληρωτέες), εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, με γραπτή ειδοποίηση προς την epic στην οποία να αναφέρει ότι ο λόγος του τερματισμού είναι η μη αποδοχή των τροποποιήσεων.

 

  • Για ολοκληρωμένους όρους και προϋποθέσεις μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.epic.com.cy και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών epic στο 136.

 

  • H παρούσα ανακοίνωση παρέχεται από την epic, βάσει του Άρθρου 69 του Νόμου 112(Ι)/2004.
Αποδεχόμαστε
Ασφαλείς αγορές με

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- στο σπίτι σου ή στο γραφείο -