Ανακοίνωση αναφορικά με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112.

Δημοσιεύτηκε στις: 19/06/2020

 

Η epic ανακοινώνει ότι  οι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν τροποποιηθεί και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πρόνοιες για την διαθεσιμότητα της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης «112»  σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Η τροποποίηση είναι διαθέσιμη στους όρους και προϋποθέσεις συνδρομητικού συμβολαίου στην ιστοσελίδα της epic κάτω από τα Πλάνα Internet & Τηλεφωνίας.  Συγκεκριμένα, έχει προστεθεί η παρακάτω πρόνοια στον όρο 4 «Η epic θα παρέχει στον Συνδρομητή πρόσβαση στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας εκτός των υποστατικών του Συνδρομητή, οι πληροφορίες τοποθεσίας του Συνδρομητή που θα αποστέλλονται στην αστυνομία θα βασίζονται στη διεύθυνση εγκατάστασης των Υπηρεσιών. Σημειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο ή και στα υποστατικά του Συνδρομητή διακόπτεται και η λειτουργία της υπηρεσίας 112 και κατ’ επέκταση ο Συνδρομητής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει άλλη τηλεφωνική σύνδεση του, εάν υπάρχει, ή άλλους τρόπους για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.» 

Αποδεχόμαστε
Ασφαλείς αγορές με

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- στο σπίτι σου ή στο γραφείο -