Κατάργηση υφιστάμενων πλάνων και αυτόματη μεταφορά σε νέα Πλάνα Κινητής Τηλεφωνίας

Δημοσιεύτηκε στις: 01/08/2019

Η epic ανακοινώνει τα πιο κάτω ως η υποχρέωσή της με βάση το Άρθρο 69 του Νόμου 112(Ι)/2004.

Από τη 19η Αυγούστου 2019, τα παρακάτω πλάνα συμβολαίου της epic δεν θα είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμα και θα καταργηθούν. Αυτό δεν θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση την επικοινωνία και τις υπηρεσίες των συνδρομητών μας, αφού τα πλάνα θα αναβαθμιστούν αυτόματα σε νέα πλάνα Κινητής Τηλεφωνίας. Τα νέα πλάνα θα συμπεριλαμβάνουν τα ίδια με τα υφιστάμενα ή περισσότερα Λεπτά Ομιλίας, SMS & Όγκο Δεδομένων.
Για τους συνδρομητές των οποίων το συμβόλαιο έχει ήδη λήξει, το μηνιαίο τους πάγιο θα παραμείνει ως έχει μέχρις ότου προβούν σε ανανέωση συμβολαίου ή αλλαγή του υφιστάμενου πλάνου τους.

Για τους συνδρομητές των οποίων το συμβόλαιο πρόκειται να λήξει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019 θα συνεχίσουν να επωφελούνται το υφιστάμενο μηνιαίο τους πάγιο μέχρι το τέλος του χρόνου. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας και αν δεν προβούν σε ανανέωση συμβολαίου θα ισχύει το πάγιο του Νέου Πλάνου στο οποίο θα μεταφερθούν.

Για τους συνδρομητές των οποίων το συμβόλαιο λήγει μετά την 31η Δεκεμβρίου 2019 το υφιστάμενο μηνιαίο πάγιο θα παραμείνει σε ισχύ έως την λήξη του συμβολαίου τους. Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης του συμβολαίου και αν δεν προβούν σε ανανέωση συμβολαίου θα ισχύει το πάγιο του Νέου Πλάνου στο οποίο θα μεταφερθούν.

Πληροφορίες Πλάνων:

Υφιστάμενο Πλάνο Νέο Πλάνο Μηνιαίο Πάγιο Νέου Πλάνου
(χωρίς έκπτωση)
Το Νέο Πλάνο Περιλαμβάνει:
MTN Business 4G Smart Small Small 15.00€ 150 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα
150 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα
150MB συμπεριλαμβανόμενος όγκος δεδομένων
MTN Business 4G Smart Medium Medium 22.00€ 350 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα
350 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα
550MB συμπεριλαμβανόμενος όγκος δεδομένων
MTN Business 4G Smart Large Unlimited 1 40.00€ Απεριόριστα λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα
Απεριόριστα SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα
1GB συμπεριλαμβανόμενος όγκος δεδομένων
MTN Business 4G Unlimited 3GB Unlimited 3 51.00€ Απεριόριστα λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα
Απεριόριστα SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα
3GB συμπεριλαμβανόμενος όγκος δεδομένων
MTN Business 4G Unlimited 6GB Unlimited 6 71.00€ Απεριόριστα λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα
Απεριόριστα SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα
6GB συμπεριλαμβανόμενος όγκος δεδομένων

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 19%

Σημαντικές πληροφορίες:

• Οι υπηρεσίες που είναι ενεργοποιημένες στη γραμμή του κάθε συνδρομητή, θα παραμείνουν ενεργές, και κατ’ επέκταση θα ισχύουν και οι ανάλογες χρεώσεις. Εάν κάποιος συνδρομητής επιθυμεί να απενεργοποιήσει οποιεσδήποτε υπηρεσίες, μπορεί να επικοινωνήσει με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της epic στο 136 ή να επισκεφθεί οποιοδήποτε κατάστημα epic.

• Σε περίπτωση που κάποιος συνδρομητής προχωρήσει σε αλλαγή πλάνου ή ανανέωση συμβολαίου πριν την 1η Αυγούστου 2019, τότε η αυτόματη αλλαγή του πλάνου δεν θα πραγματοποιηθεί.

• Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν συμπληρωματικά με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του συνδρομητικού συμβολαίου.

• Οι συνδρομητές του MTN Business 4G Smart Large που απολαμβάνουν τώρα 1.5 GB Όγκο Δεδομένων στο πλάνο Κινητής τους θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τον ίδιο ή περισσότερο Όγκο Δεδομένων και στο νέο πλάνο στο οποίο θα μεταφερθούν (Unlimited 1).

• Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συνδρομητής δεν αποδέχεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δικαιούται να τερματίσει τη Συμφωνία, χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις (με εξαίρεση τις οποίες εναπομείναντες δόσεις για αγορά τερματικού εξοπλισμού που σε περίπτωση τερματισμού είναι άμεσα πληρωτέες), εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, με γραπτή ειδοποίηση προς την epic στην οποία να αναφέρει ότι ο λόγος του τερματισμού είναι η μη αποδοχή των τροποποιήσεων.

• Για ολοκληρωμένους όρους και προϋποθέσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.epic.com.cy και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της epic στο 136.

Αποδεχόμαστε
Ασφαλείς αγορές με

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- στο σπίτι σου ή στο γραφείο -