Ανακοίνωση - Αναθεωρημένες χρεώσεις διεθνών κλήσεων κινητής τηλεφωνίας

Δημοσιεύτηκε στις: 01/07/2020

Η EPIC LTD (“epic”) ανακοινώνει σήμερα την 1η Ιουλίου 2020 τα πιο κάτω, ως η υποχρέωσή της με βάση το Άρθρο 69 του Νόμου 112(Ι)/2004.

Από 1η Αυγούστου 2020 αναθεωρούνται οι χρεώσεις διεθνών κλήσεων που αφορούν τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, για όλους τους συνδρομητές της epic (ιδιώτες και επαγγελματίες). Οι ισχύουσες χρεώσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.epic.com.cy/el/page/rJRbz4TT/mobile-international-rates

Πατήστε εδώ για να δείτε τις επερχόμενες αναθεωρημένες χρεώσεις διεθνών κλήσεων.

Επίσης η χρέωση SMS προς όλα τα διεθνή δίκτυα για όλους τους συνδρομητές συμβολαίου της epic αλλάζει ως ακολούθως:

  Υφιστάμενη Χρέωση Χρέωση από 1η Αυγούστου 2020
SMS (προς όλα τα διεθνή δίκτυα) €0.050/SMS €0.060/SMS

Σημειώσεις:
(1) Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 19%.
(2) Τα νέα τέλη θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της epic www.epic.com.cy από την Ημερομηνία Εφαρμογής.
(3) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής δεν αποδέχεται οποιαδήποτε από τις πιο πάνω τροποποιήσεις, δικαιούται να τερματίσει τη Συμφωνία, χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις (με εξαίρεση τις οποίες εναπομείναντες δόσεις για αγορά τερματικού εξοπλισμού, οι οποίες σε περίπτωση τερματισμού καθίστανται άμεσα πληρωτέες), εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, με γραπτή ειδοποίηση προς την epic στην οποία να αναφέρει ότι ο λόγος του τερματισμού είναι η μη αποδοχή των τροποποιήσεων.

Αποδεχόμαστε
Ασφαλείς αγορές με

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- στο σπίτι σου ή στο γραφείο -