Ανακοίνωση: Τροποποίηση Χρεώσεων Υπηρεσιών

Δημοσιεύτηκε στις: Thu Jan 30 2020 10:35:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)

30 Ιανουαρίου 2020

Η epic ανακοινώνει τα πιο κάτω, ως η υποχρέωσή της με βάση το Άρθρο 69 του Νόμου 112(Ι)/2004.

Oι πιο κάτω χρεώσεις υπηρεσιών συνδρομητικών συμβολαίων τροποποιούνται ως ακολούθως:

Υπηρεσία  Χρέωση (με ΦΠΑ) Νέα Χρέωση (με ΦΠΑ ) Ημερομηνία εφαρμογής
Τέλος Επανασύνδεσης μετά από φραγή εξερχόμενων κλήσεων €3.00 €3.99 1η Μαρτίου 2020
Τέλος Επανασύνδεσης μετά από φραγή απενεργοποίηση γραμμής €10.12 €10.99 1η Απριλίου 2020
Αποστολή λογαριασμού ταχυδρομικώς (ανά μήνα) €0.99 €1.99 Λογαριασμός Φεβρουαρίου 2020
Αποστολή αναλυτικού λογαριασμού ταχυδρομικώς (ανά μήνα) €1.19 €1.99 Λογαριασμός Φεβρουαρίου 2020

Σημειώσεις:
(1) Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 19%.
(2) Τα νέα τέλη βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της epic, www.epic.com.cy.
(3) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής δεν αποδέχεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δικαιούται να τερματίσει τη Συμφωνία, χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις (με εξαίρεση τυχόν εναπομείνασες δόσεις για αγορά τερματικού εξοπλισμού, οι οποίες, σε περίπτωση τερματισμού, καθίστανται άμεσα πληρωτέες), εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, με γραπτή ειδοποίηση προς την epic στην οποία να αναφέρει ότι ο λόγος του τερματισμού είναι η μη αποδοχή των τροποποιήσεων.

 

 

Αποδεχόμαστε
Ασφαλείς αγορές με

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- στο σπίτι σου ή στο γραφείο -